Névjegy
 
 
 


       Gordos Dénes 

Életút:

Édesapja, Gordos Miklós, nyugalmazott csendőrtiszt volt, akit a kommunista rendszer alatt börtönre ítéltek, majd családjukat 1950-ben Hortobágyra, a Lenin-tanyára internálták, teljes vagyonelkobzással sújtották. Gyermekkorában a szülei küzdelmes életét látta, naponta a család, a haza szeretetét, Istenbe vetett feltétlen hitüket megtapasztalhatta. Édesapja 1956-os Emlékérem és Oklevél posztumusz kitűntetést kapta, amelyet 1990-ben a köztársaság elnökétől a Parlamentben Gordos Dénes átvett.

1961-ben a Római Katolikus Ferences Gimnáziumban, Esztergomban érettségizett, majd a főiskolai tanulmányai befejezése után családot alapított. Két gyermekük született, egy fiuk és egy leányuk. 1990-ben, a rendszerváltás után a Budapest Terézváros Erkel Ferenc Iskola igazgatójaként pedagógiai programja kapcsán országosan ismertté vált, mert a Szív utcai iskolában tantárgyi keretek között bevezette a keresztény vallások hitoktatását.
Ezért a kerület posztkommunista vezetése az iskola éléről eltávolította. Hosszú jogi, bírósági procedúra után a közvélemény nyomására, a Gordos Dénest támogató utcai tüntetés hatására a bíróság igaztgatói beosztásába visszahelyezte. Iskolaigazgatói munkáját a pilisvörösvári német nemzetiségi nyelvet oktató iskolánál folytatta. 1998-ban, a iskolavezetői ciklusa leteltekor - Orbán Viktor polgári kormánya idején - a Környezetvédelmi Minisztériumban a miniszter főtanácsadója volt. 1999-ben kinevezték a Környezetvédelmi Minisztérium Környezetgazdálkodási Intézetéhez főigazgató-helyettesnek. Ebben az intézetben szakirányú képzettségének megfelelően, a szakkönyvtárat felügyelte, az intézet humánpolitikáját segítette, összefogta a szakmai és a civil szervezetek munkáját a Magyar Környezetvédelmi Társaság elnökeként. Koordinálta a környezetvédelmi miniszter Tudományos Tanácsadó Testületének üléseit, fontos szerepet vállalt ezek létrehozásában. Munkáját a miniszter úr elismerte. A szociál-liberális kormány hatalomváltása után nyugdíjba ment.
Életvezetésében mindig jelen volt a római katolikus valláshoz való kötődése, a szakrális zene művelése, az Istentől kapott hit ajándéka és Szűz Máriának segítsége, aki minden gondjában, bajában menedéket jelentett neki és oltalmát ma is érzi.

Társadalmi szervezetekben tagsági viszonyai:

Józsefvárosban, a kerületi önkormányzat képviselője, 1994-2002
1998-as választásokon Budapest 10.választási körzetben az FKgP országgyűlési képviselőjelöltje, 2002-es választásokon szintén az FKgP országgyűlési képviselőjelöltje
1998-ban, a helyhatósági választásokon az FKgP-KDNP-MIÉP polgármester-jelöltje Józsefvárosban
Történelmi Igazságtételi Bizottság tagja
1956-os Világszövetség tagja
A Szentkorona Társaság tagja

Kitüntetések:
Magyar Köztársaság Csillagrendje