Bő: első munkahely, tanár, Művelődési Ház igazgató
 
 
 

 Művelődési ház igazgatója, tanár

 

Fényes Elek szerint "Bő, v. Beő, magyar mv. Sopron vgyében, a Répcze mellett, Vas vármegye szélén, Csepreghez délre 1 mfd., 800 kath. lak., s paroch. templommal. Határa róna és igen termékeny; van 1362 h. szántóföldje, 91 hold kövér rétje, 120 h. erdeje, 10 hold legelője. Birja Jankovich Izidor." 1872-ben elveszítette mezővárosi rangját. 1910-ben 1181, túlnyomórészt magyar lakosa volt. Sopron vármegye Csepregi járásához tartozott. 1950-ben a Csepregi járással együtt Vas megyéhez csatolták.

  Szöveg: Wikipedia, Fotó: Makk Ádám

Gordos Dénes Bő községbe a körzeti művelődési ház igazgatójaként, a körzeti iskola tanáraként dolgozott. Öt község tartozott Bő körzetéhez: Gór, Bő, Chernelházadamonya, Mesterháza, Tompaládony. A központi művelődési ház összefogta a települések klubkönyvtárait is. A művelődési ház Fülöp József tanácselnök úr közigazgatási kísérlete alapján a Chernelházadamonya Termelő Szövetkezet fenntartásába került, de a joghatályos közigazgatási rendszerben maradt. Gordos Dénes énekkart szervezett és vezetett, berendezte és működtette a községi könyvtárakat, ifjúsági klubbot szervezett, irodalmi színpadot és felnőttkórust is vezetett. Tanítványai közül többen elkötelezték magukat az irodalomhoz, költészethez és a zenéhez, járási, megyei versenyeket nyertek. Gordos Dénes által alapított "Orion" zenekar Vas megye legjobb ifjúsági zenekarává nőtte ki magát, a fiatalok táncestjeinek a művelődési házak állandó meghívottjai voltak. Ezen a településen sok barátság szövődött, amelyek sok év után is fenn állnak, köztük Horváth Jenő és családja, Gyurácz Tamás és családja. Ez a település és a benne élő emberek tiszta gondolkodása nagy hatással voltak Gordos Dénesre.

Bő, művelődési ház

Gordos Dénes, népművelő, a művelődési ház igazgatója.

Bő, iskola

Gordos Dénes tanár